Kwaliteit

 

Om te zorgen dat ik kwalitatief goede zorg kan blijven leveren, heb ik steeds gedaan aan na- en bijscholing.  Zodoende heb ik veel cursussen, congressen en studiedagen gevolgd. Deze verdieping en verbreding zorgt dat ik up-to-date blijf, nieuwe aspecten zie maar zorgt ook  dat ik enthousiast blijf in mijn werk.
Ik sta ingeschreven in het kwaliteitsregister paramedici.
Ik neem deel aan twee kwaliteitskringen. Dit zijn structurele bijeenkomsten met collega’s. Hier komen inhoudelijke onderwerpen en vragen  over logopedie aan bod maar er wordt ook overlegd over bijvoorbeeld beleidszaken en organisatie.
Een van deze twee kringen is een kring  waaraan niet alleen logopedisten deelnemen maar ook fysio-,  oefen- en ergotherapeuten.  Dit is het Parkinsonnet Heerlen, Brunssum, Kerkrade en omstreken. Dit is geïnitieerd vanuit het Universitair Medisch Centrum Nijmegen waar veel onderzoek gedaan wordt en gezocht wordt naar mogelijkheden voor het verbeteren van de zorg voor mensen met de ziekte van Parkinson.
Om deel uit kunnen maken van dit zogenaamde Parkinsonnet heb ik cursussen gevolgd om me verder te kunnen specialiseren in de begeleiding van mensen met de ziekte van Parkinson.
Ik ben lid van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) en lid van de stichting Versterking Limburgse Vrijgevestigde Logopedisten (VLVL)